یادگارلاسم

برگ سبزی است تقدیم به همه بر و بچه های امروز و فردای لاسم که علاقه مختصری به این آب و خاک دارند و می خواهند آز انجه که پدران و مادران زحمتکش برایشان به یادگار گذاشتند اگاهی داشته باشند و با مرور صفحات آن دمی غبار فراموشی را از چهره زادگاه خود بزدایند.

مرداد 93
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
1 پست